Koncert Grünebergowski 11.10.2020 „Arcydzieła muzyki nie tylko sakralnej „

Arcydzieła muzyki nie tylko sakralnej

W naszym kościele pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach, odbędzie się 11 października 2020 roku, o godzinie 19.00 „Koncert Grünebergowski” zatytułowany Arcydzieła muzyki nie tylko sakralnej .

Gośćmi niedzielnego spotkania będą Katarzyna Ganczarska – organistka oraz Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” pod dyrekcją Grzegorza Handke. Muzycy wykonają m.in. kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Antona Brucknera, Marca-Antoine’a Charpentiera, Cesáre’a Gabaraina, Pawła Łukaszewskiego, Edmunda Maćkowiaka, Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Alessandra Scarlattiego, Wacława z Szamotuł
i Stanisława Wiechowicza.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Miasto Szczecin przede wszystkim popularyzuje dorobek słynnego szczecińskiego rodu Grünebergów, którego przedstawiciele byli budowniczymi instrumentów muzycznych. Słynną rodzinę zaliczano do grona najwybitniejszych europejskich organmistrzów, a instrumenty z Grodu Gryfa wyjeżdżały od 1782 roku m.in. do Meklemburgii, Rosji, Afryki Południowej, Islandii i na Pomorze. W fabryce przeprowadzano też renowację, rozbudowę i unowocześniano cenne eksponaty, np. w Kamieniu Pomorskim (katedra św. Jana Chrzciciela) i Lipawie (Łotwa). Organy lipawskie po przebudowie Barnima Grüneberga były przez dziesiątki lat największym w Europie instrumentem z mechaniczną trakturą (cztery manuały, 131 rejestrów i ponad 7 tys. piszczałek).

Muzyczne wieczory w Zdrojach odbywają się dzięki przeprowadzonemu w roku 2015 remontowi organów Grüneberga, dokonanemu przez berlińską firmę organmistrzowską Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH.

Zbiórkę pieniędzy na prace restauratorskie zainicjowali ks. Ryszard Szymanik, Rada Parafialna Kościoła oraz Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia. Cenną inicjatywę organizacji koncertów kontynuował przez cztery lata ks. Piotr Kurzaj, a obecnie czyni to ks. Jerzy Senderek – proboszcz Parafii w Zdrojach.

Organy ze Zdrojów wpisano w roku 2016 na listę zabytków Pomorza Zachodniego.

Kontakt
ks. Jerzy Senderek
Proboszcz Parafii Świętego Ducha
Szczecin-Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 17
senderjurek@op.pl

Pani Teresa Zimniuch
Koordynatorka
teresazimniuch@gmail.com
+48 601 914 449

W związku z pandemią Covid-19, podczas wydarzenia obowiązywać będą wszystkie zarządzenia i zalecenia
wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie organizacji mszy w kościołach