Ogłoszenia Duszpasterskie na XXX niedzielę zwykłą 25.10.2020 r.

XXX NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

ROK A  25.10. 2020 r.

Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła

 

 1. Dziś przypada 30 rocznica śmierci ks. Włodzimierza Kowalskiego, proboszcza tej parafii. Pamiętajmy o zmarłym w naszych modlitwach.
 1. W kruchcie wyłożone są kartki na wypominki. Składać je można w niedziele w kruchcie i do koszyka przy okazji kolekty, a w tygodniu także w biurze i zakrystii. Nabożeństwa za zmarłych odprawiane będą w listopadzie w tygodniu o godz. 17.30, a od 08.11. we wszystkie niedziele listopada o godz. 15.00 na cmentarzu połączone z procesją i poświęceniem grobów, tak jak to zwykle ma miejsce w dniu 01.11. Takie są plany jeśli chodzi o cmentarz na chwilę obecną, zależ to od rozwoju sytuacji. Ofiary zwyczajowo składane przy tej okazji przeznaczone będą częściowo na utrzymanie naszego seminarium w Poznaniu a częściowo na potrzeby parafii i inwestycje.
 1. Zachęcamy do dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, także w czasie liturgii.
 1. Biuro parafialne do odwołania czynne będzie w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki po wieczornej Mszy św. od godz. 18. 45 do 19.30.
 1. W związku z nowym zarządzeniem państwowym obowiązującym od dnia 24.10.2020 r. informujemy, że w naszym kościele na jednym nabożeństwie może maksymalnie przebywać 50 osób nie licząc sprawujących nabożeństwo i LSO .
 1. W dniach  01.11 i 02.11 nie będzie liturgii na naszym cmentarzu.
 1. Informacje nadesłane z kurii dotyczące obchodów liturgii 01.11:

  –  Na cmentarzu centralnym planowana liturgia o godz. 09.00; 12.00 i 15.00.

  – Przychylając się do apelu skierowanego do mieszkańców przez Pana Prezydenta Miasta Szczecin, uwzględniając fakt trwającej pandemii, dla uniknięcia zbyt dużych zgromadzeń oraz zagęszczenia wiernych w czasie nawiedzania grobów oraz modlitw na cmentarzach, prosimy wszystkich Księży, by kierowali do wiernych zachętę do trwania w modlitwie za zmarłych i prywatnego nawiedzania różnych cmentarzy.

 2. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. (Czytaj więcej)
 1. Za tydzień będą dwie dodatkowe Msze św. niedzielne: o godz. 15.00 i 17.00. Jeśli będzie taka potrzeba to tak będzie do czasu zniesienia limitów dotyczących zgromadzeń. Z tego względu zmiana tajemnic różańcowych będzie w I sobotę po Mszy o godz.12.00 a nie w I niedziele.
 1. Już dziś informujemy, że odwiedziny chorych w pierwszy piątek będą po wcześniejszym zgłoszeniu. Dotyczy to wszystkich chorych, także tych, którzy są już zgłoszeni i do których księża jeździli w pierwsze piątki. Prosimy by poinformować chorych o zmianach zasad na czas panującej epidemii.
 1. Chcę zwrócić uwagę, że choć spotkania z grupami duszpasterskimi działającymi przy parafii zostały wstrzymane to nie ustajemy w sprawowaniu sakramentów Eucharystii i Pokuty. Można zamawiać intencje mszalne. Niezależnie od tego czy ktoś, kto zamówił intencje będzie na Mszy, czy z obawy o swoje zdrowie, skorzysta z dyspensy i nie będzie to ta intencja zostanie odprawiona.

Wszystkim życzymy  Bożego błogosławieństwa, na nadchodzący tydzień

ks. Jerzy Senderek SChr
proboszcz