REFLEKSJE PROBOSZCZA NA TRUDNY CZAS – 15.11.2020r.

      Mając na uwadze powagę sytuacji udzielona została dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Media wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom  wiernych, transmitują niedzielne Msze św.  Wiele parafii prowadzi własne transmisje niedzielnej liturgii. Dobrze, że bierze się pod uwagę potrzeby duchowe społeczeństwa.   
      Ja w tym wszystkim chciałbym  jednak społeczeństwo przestrzec przed traktowaniem tych transmisji jak kolejnego serialu. Piszę  tak bo już kilka razy słyszałem jak niektórzy mówili o oglądaniu Mszy św. Być może to zwykła niezręczność językowa. Mimo wszystko wolę przestrzec i  prosić byśmy nie oglądali transmitowanych Mszy św. i innych nabożeństw,  a w nich uczestniczyli i w ich trakcie się modlili.
       Nie można podpierać  się dekretem o udzielonej dyspensie, o możliwości duchowej Komunii,  tkwić wygodnie w fotelu, prowadzić rodzinnych konwersacji, pić kawy i jednocześnie uczestniczyć w  Mszy św. To nie jest modlitwa tylko oglądanie, nie różniące się niczym od śledzenia losu bohaterów, kolejnego odcinka telenoweli . W takiej scenerii nie może być także mowy o duchowym przyjęciu Komunii. Zachęcam do stworzenia właściwej przestrzeni w czasie tych transmisji, tak byśmy  w ich trakcie się modlili, a nie je oglądali. Na koniec,  w nawiązaniu do  Komunii duchowej  przytoczę fragment listu Jan Paweł II  do Konferencji Episkopatów z dnia 6 sierpnia 1983 r. 

Jerzy Senderek
proboszcz   

„Poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub braku kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy czy krótszy czas, możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, w mocy Ducha Świętego żyją w komunii z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, i z samym Panem. Chociaż, zjednoczeni z Kościołem za pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawaliby się zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu” (z listu Jana Pawła II  do Konferencji Episkopatów z dnia 6 sierpnia 1983 r.)