Ogłoszenia Duszpasterskie na XXXIV niedzielę zwykłą 22.11.2020r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

 ROK A  22.11.2020 r.

  1. W dniu dzisiejszym przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zawierzajmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jest to także patronalne święto naszego zgromadzenia zakonnego. Powierzamy się modlitewnej pamięci naszych parafian.
  2. Dziś po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas zbiera do puszek ofiary z racji Światowego Dnia Ubogich, jaki przypadał tydzień temu. Za składane ofiary wszystkim niech Bóg wynagrodzi,
  3. Dziś na Sumie o godz. 12.00 poświęcone będą opłatki. Ze względu na panującą epidemie, opłatki w tym roku nie będą roznoszone do domów. W tygodniu będą one rozprowadzane w zakrystii i biurze a w niedziele w kruchcie i zakrystii.
  4. Na ławkach są wyłożone koperty – ofiara na ogrzewanie kościoła. Z składane ofiary dziękujemy.
  5. Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe o godz.17.30.
  6. Nabożeństwa za zmarłych z wypominek rocznych rozpoczniemy od stycznia. Trwać one będą do października włącznie. Kartki na wypominki roczne będą rozdawane w grudniu w kopertach. W środku będzie kartka wypominkowa oznaczona odpowiednim numerem i obrazek z takim samy numerem jak kartka. Wypisane kartki składamy, a obrazek zostawiamy, wiedząc tym samym jaki numer ma kartka którą wypisaliśmy. W każdą niedziele będziemy podawać numery kartek, jakie będą odczytywane w danym tygodniu. Za tych zmarłych będzie  w tym dniu odprawiona Msza.

W nadchodzącym tygodniu niech Bóg wszystkim  błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami.                                                                      

Jerzy Senderek TChr
proboszcz