Ogłoszenia Duszpasterskie na III niedzielę Adwentu 13.12.2020r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Adwentu
Rok B   13.12.2020r.

 

  1. Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Trwać one będą do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne dziś na wszystkich Mszach św. a w poniedziałek i wtorek na Mszach o godz. 06.30; 10.00; 16.30;18.00. Serdecznie witam Księdza Leszka Kryże z Warszawy – dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Który poprowadzi rekolekcje. Życzymy Księdzu rekolekcjoniście światła Ducha Świętego. W związku z trwającymi rekolekcjami nie będzie w tych dniach nabożeństw i wystawienia.

  2. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzają świece na stół wigilijny. W ramach świątecznej pomocy Caritas chce wesprzeć ludzi starszych. Przy okazji rozprowadzania świec organizowana jest zbiórka długoterminowej żywności i środków chemicznych. Takie produkty można złożyć do przygotowanych w kruchcie pojemników. W tygodniu pojemnik taki będzie stał przy obrazie Jezusa Miłosiernego. W kruchcie kościoła rozprowadzane są także opłatki. W tygodniu można je nabyć w  zakrystii i biurze.

  3. Dziś o godz.19.00 koncert grineberowski. Ten ostatni w tym roku koncert,  dedykowany jest wszystkim którzy dotknięci zostali wydarzeniami grudnia, a walczyli o naszą wspólną sprawę. Z uwagi na ograniczenia liczbowe, na koncert trzeba się zapisać. Informacje na ten temat wywieszone są w gablocie.

  4. Przy wyjściu rozdawane są kartki na wypominki roczne. W kopertach jest kartka wypominkowa oznaczona odpowiednim numerem i obrazek z takim samy numerem jak kartka. Wypisane kartki składamy, a obrazek zostawiamy, wiedząc tym samym jaki numer ma kartka którą wypisaliśmy. W każdą niedziele będziemy podawać numery kartek, jakie będą odczytywane w danym tygodniu. Za tych zmarłych będzie w tym dniu odprawiona Msza.

  5. Za tydzień duszpasterstwo dzieci rozprowadzać będzie sianko na stół wigilijny.

  6. W minionym tygodniu do wieczności odszedł Zygmunt Kowalski. Módlmy się za zmarłego: Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie….

 

      Wszystkim na nadchodzący tydzień niech Bóg błogosławi

 

Ks. Jerzy Senderek  TChr
proboszcz