Relacja ze spotkania w ramach koncertu Grünebergowskiego „Bohaterom Grudnia ’70” w Szczecinie-Zdrojach

Ksiądz Jerzy Senderek – proboszcz parafii pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach otwiera uroczysty koncert Grünebergowski dedykowany Bohaterom Grudnia 1970.

 

Wspomnienia i refleksie Stanisława Wądołowskiego – działacz opozycji antykomunistycznej.