KATECHEZY: „Żyć słowem Bożym”, „Modlitwa w życiu człowieka”