KILKA SŁÓW O REKOLEKCJACH

      W  dzisiejszych czasach wielu ludziom i to niestety katolikom, coraz częściej brakuje wewnętrznej motywacji i chęci do spotkania się z Bogiem na modlitwie osobistej, we wspólnocie kościoła na Eucharystii. Wielu ludzi tłumaczy się brakiem czasu, nawałem obowiązków itd. Tymczasem każde rekolekcje, a zwłaszcza wielkopostne, to okres zatrzymania się, wyhamowania w tym wirze codzienności i oddania trochę tego czasu Temu od którego otrzymaliśmy całe życie. To chwila mojego osobistego spotkania z Bogiem,  który chce coś do mnie powiedzieć, pouczyć mnie, jak mam dalej żyć, jak postępować, w tym codziennym zabieganiu. To czas, kiedy mam szanse spojrzeć w siebie, zobaczyć stan swojego serca i duch. To czas by nasze ,, ciało poczekało na zagubionego ducha” który w tym labiryncie ludzkich spraw pozostał z tyłu. A człowiek to przecież jedność duch i ciało . Zapraszamy więc na nasze parafialne rekolekcje wielkopostne od 21.03 do 24.03.2021. Zatrzymajmy się przez chwilę by nasze zabiegane ciało poczekało na zagubionego ducha. To jest tak bardzo potrzebne każdemu z nas. Jeśli wyłączymy  naszego ducha poza nawias naszych codziennych spraw, w gąszczu tych spraw możemy się zagubić i przegrać nasze życie które jest drogą ku wieczności. Rekolekcje poprowadzi O. Marian Zawada OSC ( karmelita) znany i ceniony rekolekcjonista. Program rekolekcji podany jest w ogłoszeniach.

    Poniżej podajemy kilka tytułów książek, z pośród ponad 40 które O. Marian napisał. Książki te można będzie nabyć w czasie rekolekcji.

Jerzy Senderek SChr
proboszcz     

  1. Siedem pieczęci zła – 19,90 PLN
  2. Narodziny z Boga – 10,00 PLN
  3. Medytacja karmelitańska – 14,50 PLN
  4. Potęga dyskretnej miłości – 19,90 PLN