Przebieg Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych

  • Post category:Komunikaty

 Przebieg Triduum Paschalnego

(z zachowaniem wymogów sanitarnych, czyli: dezynfekcja, maseczka i limit osób w kościele ( 18) z zachowaniem dystansu)

  1. Wielki Czwartekto dzień ustanowienia Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej odprawimy o godz. 18.00. Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji. Adoracja do godziny 2300
  2. Wielki Piątek – to dzień szczególnego wyciszenia, umartwienia, modlitwy i postu. Przeżywamy w tym dniu pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Wszystkich dorosłych obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w ołtarzu adoracji od godz. 08.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele o godz. 10.00;12;15;17.30. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Bezpośrednio po Liturgii adoracja Jezusa w Grobie do godziny 24.00. O godz. 21.00 trzy  części Gorzkich Żali. Od godz. 22.00 do 23.00 adoracja prowadzona.
  3. Wielka Sobota Adoracja Pana Jezusa w grobie od godz. 08.00 do godz.15.00. Następnie kościół będzie zamknięty do godz. 18. 00, tak by przygotować świątynie do liturgii świątecznej.


Poświęcenie pokarmów
będzie, ale na zewnątrz od godz. 09.00 co 30 minut do godz. 14.30. Prosimy z koszykami w ręku, z maseczkami  i zachowaniem dystansu ustawiać się po całym naszym terenie, ksiądz dojdzie z błogosławieństwem. Jeśli wymogi te nie będą przestrzegane poświęcenie pokarmów zostanie przerwane . Prosimy w tym dniu nie parkować samochodów na dziedzińcu.  

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.

 

Porządek Mszy Świętych w czasie Świąt Wielkanocnych

(z zachowaniem wymogów sanitarnych, czyli: dezynfekcja, maseczka i limit osób w kościele ( 18) z zachowaniem dystansu)                                                  

  1. WielkanocO godz. 6.00 Uroczysta Msza Święta Rezurekcyjna bez procesji. Msze św. w tym dniu będą jeszcze o  09.00; 10.00;11.00; 12.00;13.00;14.00;15.00;16.00;17.00;18.00.

  2. Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte sprawowane będą o godz. 07.00; 09.00; 10.00;11.00; 12.00;13.00;14.00;15.00;16.00;17.00;18.00.

 

Wymogi sanitarne w naszej świątyni

  W związku nowym zarządzeniem państwowym dotyczącymi zgromadzeń publicznych w tym także zgromadzeń w celu sprawowania kultu, obowiązującym od dnia 27.03.2021 w czasie trwania nabożeństw liczba  przebywających w kościele nie może  przekraczać 1osoba  na 20 m 2  powierzchni użytkowej budynku. W związku z tym uwzględniając powierzchnie naszego kościoła , informujemy że na jednym nabożeństwie może maksymalnie  przebywać w kościele 18 osób. Miejsca które można zajmować są oznaczone zamocowanymi do ławek kartkami.

Liczba i rozmieszczenie miejsc przedstawia się następująca

– 14  miejsc w nawie kościoła

– 1 miejsce w kruchcie

– 1 miejsce przedsionek przy wejściu na chór

– 2 miejsca na chórze 

   Prosimy o poważne potraktowanie wszelkich zarządzeń do przestrzegania których my jako duchowni zobowiązani jesteśmy zarówno przez władze państwowe jak i kościelne. Prosimy zajmować tylko oznaczone miejsca, nawet w przypadku przyjścia na nabożeństwa wraz z osobami z którymi mieszkamy.

ks. Jerzy Senderek
proboszcz