Życzenia Wielkanocne

    Wszystkim pragnę życzyć w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty Chrystusowców posługującej w tej parafii, obfitości Bożych Łask. Niech fakt pustego grobu będzie dla nas źródłem nadziei w trudach codzienności. Prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, prawda o Zmartwychwstaniu niech będzie dla nas wszystkich inspiracją do troski o świętość naszego życia.
     Niech ta utrudniona forma  tegorocznego czuwania modlitewnego w Wielkim Tygodniu i w Święta Zmartwychwstania, przyczyni się do pogłębienia naszej wiary i jeszcze większego pragnienia spotkania ze Zmartwychwstałym w sakramentach. Doświadczenie spotkania z Jezusem zmartwychwstałym niech nam da siłę i odwagę, tak jak apostołom, którzy po spotkaniu z Nim, z mocą głosili prawdę o Jego Królestwie Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju.
     Słowa życzeń kieruję do chorych, cierpiących, samotnych, starszych. Życzę Wam, umocnienia, nadziei i głębokiego przekonania, że dźwigając krzyż cierpienia, samotności, macie wielki udział w zbawczym planie Boga.
     Słowa otuchy kieruję do tych którzy zasiedli w tym roku do świątecznego stołu z obolałym sercem, po utracie bliskich i kochanych osób. Niech świadomość tego, że Chrystus zwyciężając śmierć dał nadzieję zmartwychwstania, będzie dla was źródłem pokoju.
    Siostry i Bracia:  Życzę głębokiej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ta wiara przemienia nas, tak jak przemieniła pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa. Życzę by ta wiara była źródłem nadziei.  Chrystus  Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Z nadzieją więc i ufnością patrzmy w przyszłość – On zwycięży to co nas w tych ostatnich tygodniach zamknęło w grobach naszych lęków.                 

Jerzy Senderek TChr
proboszcz