Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

    Miesiąc Maj to zapewne jeden z najpiękniejszych miesięcy w ciągu roku. To czas, który kojarzy się nam zazwyczaj z kwitnącymi sadami, zieleniącymi łąkami i z budzącą się do życia przyrodą. Piękno budzącej się do życia przyrody w tym okresie nabiera szczególnego znaczenia. W sytuacji kiedy świat zamarł w wyniku panującej pandemii  widzimy, że przyroda  kieruje się swoimi prawami, swoim niezmiennym rytmem, a to co zamknęło człowieka, dzięki Bogu nie miało wpływu na to co człowieka zachwyca.

      Świadomie w tym miejscu chcę jeszcze raz podkreślić: Dzięki Bogu. Niestety człowiek i w tej trudnej sytuacji zdaje się zapominać, że w Bożej Mocy jest wszystko. Człowiek zapomina o tym, że tam gdzie kończą się ludzkie możliwości, tam zaczyna się przestrzeń do objawienia się mocy Boga.

     Warto więc na początku tego pięknego miesiąca przypomnieć, że maj to okres poświęcony Najpiękniejszej z niewiast, Maryi,  wspaniałej orędowniczce przed Bogiem w naszych sprawach.   W wielu miejscach, w tym właśnie czasie, można spotkać ludzi, którzy wieczorami gromadzą się wokół przydrożnych kapliczek i krzyży, by tam wypraszać potrzebne dary i łaski dla siebie jak i swoich bliskich, przez Jej wstawiennictwo.

      Centralnym punktem nabożeństwa majowego jest odśpiewanie lub recytacja Litanii Loretańskiej, poprzedzonej i zakończonej pieśniami maryjnymi. Samo słowo „litaniia”,  pochodzi z greckiego ‘lite’ lub łacińskiego ‘litania’, i oznacza: prośbę, błaganie. Pod pojęciem więc „litanii” należy rozumieć prywatną lub publiczną modlitwę błagalną. Wezwania do Matki Bożej stanowią zasadniczy trzon Litanii Loretańskiej i dzielą się na trzy grupy.

  • dogmatyczne, podkreślające miejsce Maryi w dziele zbawienia,
  • historiozbawcze, uwypuklające Jej rolę w całej historii zbawienia,
  • eschatologiczne, wskazujące na Jej stan błogosławiony w niebie i gwaranta naszego przyszłego zbawienia.

     Niektóre tytuły Stolica Apostolska poleciła umieszczać z biegiem czasu. Ostatnim był tytuł ‘Królowo rodzin’ umieszczony w Litanii w 1995 r. z polecenia Jana Pawła II.

     Poszukując miejsca skąd to nabożeństwo rozpowszechniło się na cały świat można przypuszczać iż były to Włochy. Poparciem tego stwierdzenia jest fakt, że w początkach XVII w. nabożeństwo majowe zostało przyjęte u włoskich Dominikanów. Oficjalną akceptację przez Kościół nadał temu nabożeństwu papież Pius VII, który 25 marca 1815 r. wydał bullę o nabożeństwie majowym. Dzięki tej bulli nabożeństwo zaczęło się szybko rozpowszechniać po całym świecie.

     W Polsce nabożeństwa majowe przyjęły się od XIX w. i w cieniu zaborczych restrykcji, wkrótce stały się wyznacznikiem katolickiej polskości. Gdy w 1837 r. dotarły one do nas z Zachodniej Europy, bardzo szybko zaczęły się upowszechniać w wielu stronach kraju, choć jeszcze nieformalnie. Dopiero w 1852 r., po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo majowe odprawiano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło ono już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne.

     Oczywiście ten kult maryjny w maju jest dodatkowo wzmocniony akcentami patriotycznymi wynikającymi z historycznych wydarzeni, takich jak:  uchwalenie Konstytucji III Maja 1791 r. obrona Klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami ze słynnymi ślubami Jana Kazimierza w 1656 r., czy Wielkie Jasnogórskie Śluby Narodu odprawiane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 r. Wszystkie te wydarzenia stanowiły newralgiczne momenty polskiej historii, które zaczęto z czasem kojarzyć z majowymi celebracjami liturgicznymi. W czasach, kiedy świat i nasza Ojczyzna jest dotknięta  różnymi niebezpieczeństwami, warto przypominać to szczególne orędownictwo Matki Boga i naszej Matki w naszych narodowych dziejach. Warto pielęgnować tą piękną  tradycje  naszych  przodków i stanąć przy krzyżach, przy figurach i śpiewać …Miej w opiece naród cały

Zapraszamy serdecznie

  • Nabożeństwa majowe każdego dnia w kościele o godz. 17.30
  • Apel Jasnogórski każdego dnia w kościele o godz. 21.00

Przyjdź i jak mówią słowa piosenki ,,…Pomódl się dzisiaj bracie za Polskę, pomódl się za Ojczyznę …”

Jerzy Senderek SChr
proboszcz