Zaproszenie

  • Post category:Komunikaty

     Dziś nasz świat to świat zamknięcia, zatrzaśniętych drzwi, założonych masek, to czas lęku i niepewności. Ale to przecież w zamkniętym Wieczerniku, pośród ludzi dotkniętych lękiem i niepewnością jutra, pośród ludzi zamaskowanych i bojących się wyznać prawdę swojego życia, pojawił się Duch Święty i zmienił prąd dziejów i oblicze ziemi.
     Bez wielkiego splendoru, ale w głębi naszych serc przeżyjmy tegoroczny odpust, traktując ten czas jako szansę, abyśmy w głębi naszych serc, w przestrzeni naszych domów i rodzin, w naszej konkretnej wspólnocie parafialnej przez udział w Eucharystii i nabożeństwach  w  tych szczególnych dniach, doświadczyli  prawdziwie moc Ducha, który zstępuje, zmienia świat i nasze życie.

Jerzy Senderek
proboszcz