You are currently viewing Koncert Grünebergowski – „IGRASZKI LEMA NA TEMAT CHOPINA”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koncert Grünebergowski – „IGRASZKI LEMA NA TEMAT CHOPINA”

Organy Barnima Grüneberga w kościele p.w. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach, fot. Jan Olczak

 INFOMACJA O KONCERCIE GRÜNEBERGOWSKIM
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. DUCHA W SZCZECINIE-ZDROJACH
10.10.2021, godz. 19.00

„IGRASZKI LEMA NA TEMAT CHOPINA”

Kolejne spotkanie muzyczne organizowane w ramach cyklu „Koncerty Grünebergowskie” odbędzie się w kościele pw. św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach 10 października 2021 roku, o godzinie 19.00. 

Niedzielny wieczór wypełnią perły muzyki nie tylko klasycznej. Uczestniczący w imprezie melomani włączą się m.in. w obchody setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, a także wysłuchają kompozycji, których inspiracją była woda, co przy okazji stanie się doskonałym odwołaniem do projektu Floating Garden 2050.

Gośćmi koncertu będą Filip Presseisen – zaliczany do grona najwybitniejszych organistów młodego pokolenia, obdarzonych (co coraz rzadziej się dziś zdarza) wielkim talentem improwizatorskim oraz zespół Srebrzyści Akordeoniści.

F. Presseisen wystąpi z programem zatytułowanym „Igraszki Lema na temat Chopina”, w którym przedstawi własne improwizacje dotyczące rysunków sławnego polskiego futurysty, tworzone przez niego w roku 1949 jako żartobliwy, ale i bezlitosny komentarz do konkursu na pomnik wielkiego kompozytora ogłoszony w Krakowie z okazji Roku Chopinowskiego[1]. Organista przedstawi też własną wizję słynnej kompozycji Georga Friedricha Händla pt. Muzyka na wodzie (Water Music).

Na program zespołu Srebrzyści akordeoniści złożą się utwory patriotyczne, z wodą w tle, a także przeboje filmowe.

Koncerty Grünebergowskie (poza muzyką), popularyzują także dorobek słynnego szczecińskiego rodu Grünebergów, którego przedstawiciele byli budowniczymi instrumentów muzycznych. Słynną rodzinę zaliczano do grona najwybitniejszych europejskich organmistrzów, a instrumenty z Finkenwalde (dzisiaj Zdroje) wyjeżdżały od 1782 roku m.in. do Meklemburgii, Rosji, Afryki Południowej, Islandii i na Pomorze. W fabryce unowocześniano oraz przeprowadzano też renowację i rozbudowę cennych eksponatów z Kamienia Pomorskiego (katedra św. Jana Chrzciciela) i Lipawy (kościół św. Trójcy – Łotwa). Organy lipawskie po przebudowie Barnima Grüneberga, były przez dziesiątki lat największym w Europie instrumentem z mechaniczną trakturą (cztery manuały, 131 rejestrów i ponad 7 tys. piszczałek).

Koncerty w Zdrojach odbywają się dzięki przeprowadzonemu w roku 2015 remontowi organów Grüneberga, dokonanemu przez berlińską firmę organmistrzowską Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH.

Zbiórkę pieniędzy na prace restauratorskie zainicjowali ks. Ryszard Szymanik, Rada Parafialna Kościoła oraz Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia. Cenną inicjatywę organizacji koncertów kontynuował przez cztery lata ks. Piotr Kurzaj, a obecnie czyni to ks. Jerzy Senderek – proboszcz parafii w Zdrojach.

Organy ze Zdrojów wpisano w roku 2016 na listę zabytków Pomorza Zachodniego, a organizacja Koncertów Grünebergowskich jest współfinansowana ze środków Miasta Szczecin. (JK)

W związku z pandemią Covid-19, podczas wydarzenia obowiązywać będą wszystkie zarządzenia i zalecenia wydane przez Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zdrowia, a także Główny Inspektorat Sanitarny w sprawie organizacji mszy w kościołach

[1] Anna Baranowa. Śmieszne i straszne, Kraków 2008 rok https://quart.uni.wroc.pl/pdf/08/quart08_Baranowa.pdf

KONCERT GRÜNEBERGOWSKI
10 października 2021, godz. 19.00
kościół pw. św. Ducha w Zdrojach
ul. Młodzieży Polskiej 17

Kontakt: Proboszcz parafii – ks. Jerzy Senderek, tel. +48 91 461 2145