Ogłoszenia Duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu 06.03.2022r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C

06.03.2022 r

  1. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godzinie 17.15.
  2. Jutro o 17.30 nabożeństwo za zmarłych z wypominek rocznych. Modlić się będziemy za zmarłych wypisanych na kartkach oznaczonych nr 5 i 6. Za tych zmarłych o 18.00 odprawiona będzie Msza św.
  3. We wtorek na Mszę św. o godz.18.00 zapraszam szczególnie Odnowę w Duchu Świętym, Rodzinę Szkaplerz i Modlitewną Grupę Wsparcia – Pogotowie Modlitewne. Po Mszy kolejna katecheza ,, Aktualność orędzia fatimskiego” adresowana oczywiście do wszystkich chętnych.
  4. Droga krzyżowa w wielkim poście w piątki: o godz. 11.30; 16.30 dla dzieci, 17.30; 19.00 dla młodzieży. W związku z nabożeństwami drogi krzyżowej w wielkim poście w piątki nie będzie o godz.17.00 wystawienia.
  5. Za tydzień rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne, które trwać będą do środy włącznie. Nauki rekolekcyjne w niedzielę na wszystkich Mszach, a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 07.00; 12.00; 16.00 i 18.00. Rekolekcje poprowadzi Ks. Prałat dr Adam Nita, proboszcz katedry w Tarnowie, prepozyt Kapituły Tarnowskiej. Tematem rekolekcji będzie hasło pierwszego rok wielkiej nowenny milenijnej, przygotowany przez bł. kard. Stefa Wyszyńśkiego. „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”
  6. Od 19.03 do 23.03.2022 organizujemy w parafii kurs przedmałżeński. Spotkania będą prowadzone każdego dnia o godz. 19.30 w domu parafialnym. Zajęcia prowadzone będą przez kapłana – etyka, referenta poradnictwa rodzinnego, lekarza i proboszcza. Ze względów organizacyjnych na kurs należy się zapisać do 17.03.2022. Przypominam jednocześnie, że taki kurs jednym z wymogów stawianych tym którzy pragną zawrzeć związek małżeński.
  7. Od 20.03 do 22.03.2022 w naszym kościele trwać będą rekolekcje dla środowisk medycznych. Msza św. z nauką rekolekcyjną będzie każdego dnia o godz. 19.00. Takie rekolekcje będą pierwszy raz w naszej parafii organizowane. Dlaczego osobne rekolekcje dla tego środowiska? Ponieważ na terenie naszej parafii znajduje się duży szpital, choć nie tylko do środowiska medycznego z naszego szpitala zaproszenie jest kierowane.  Uważam, że w tych trudnych czasach nie tylko związanych z pandemią, ta grupa zawodowa potrzebuje duchowego wsparcia. To jest główny powód. Rekolekcje będzie prowadził ks. profesor Paweł Bortkiewicz. Choć zagadnienia jakie będą poruszone w czasie rekolekcji wypłynęły ze środowiska medycznego, to wiele z nich jest ważnych dla każdego człowieka. Więc jeśli ktoś będzie miał pragnienie wysłuchać nauk, a nie jest związany  ze środowiskiem medycznym to oczywiście może uczestniczyć.
  8. Pragnę bardzo gorąco podziękować za zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Dziękuję za wsparcie finansowe. W niedzielę zebrano 8210 PLN a w środę 5200. Ofiary z niedzieli zostały przekazane za pośrednictwem Caritas, a ze środy za pośrednictwem Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Dziękuję za wsparcie modlitewne i włączenie się w nabożeństwa jakie były odprawiane w kościele w intencji pokoju w Ukrainie i w świecie. Padają pytania czy można pomóc w postaci konkretnych produktów. Tak ale musi to być zorganizowane i koordynowane. W kruchcie są przygotowane specjalne worki z wypisanym produktami jakie są potrzebne. Jeśli ktoś by chciał w taki sposób pomóc, może zabrać taki worek i go wypełnić tymi produktami. Następnie dostarczyć do nas. Można to uczynić wspólnie z inną rodziną, czy w bloku z całą klatką. Można pojedyncze produkty składać także do pojemników które będą od jutra wystawione pod chórem. Kartki z wypisanymi produktami są także w kruchcie. Wszystko to trafi konkretnie do Lwowa i Drohobyczy.  Tą zbiórkę organizujemy w ścisłej współpracy z Biurem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. 

Wszystkim na nadchodzący tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.

Jerzy Senderek TChr
proboszcz