Życzenia Wielkanocne 2022

WIELKANOCNE   2022
ŻYCZENIA

        Wszystkim parafianom i gościom pragnę życzyć w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty Chrystusowców posługującej w tej parafii, obfitości Bożych Łask. Niech fakt pustego grobu będzie dla nas źródłem nadziei w trudach codzienności. Prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, prawda o Zmartwychwstaniu niech będzie dla nas wszystkich inspiracją do troski o świętość naszego życia. 

    Niech nasze tegoroczne czuwanie modlitewne w Wielkim Tygodniu i w Święta Zmartwychwstania, czuwanie jakże inne od tego przeżywanego w minionym roku, bo bez limitów i ograniczeń liczbowych, przyczyni się do pogłębienia naszej wiary w moc Zmartwychwstałego, który może przemieniać każdą rzeczywistość.

      Świadomość Jego mocy jest nam dziś bardzo potrzebna, w czasie kiedy Ukraina stoi na szczycie swojej narodowej Golgoty, a my wszyscy od wielu dni, niczym zalęknieni w wieczerniku apostołowie, trwam zjednoczeni na modlitwie o pokuj na Ukrainie i na Świecie. Doświadczenie spotkania z Wszechmogącym Jezusem Zmartwychwstałym niech nam da siłę i odwagę, tak jak apostołom, którzy po spotkaniu z Nim, z mocą głosili prawdę o Jego Królestwie Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju.

      Ufam, że słowa tych życzeń, czy to za waszym pośrednictwem, czy przez nasze parafialne media społecznościowe dotrą do waszych bliskich spędzających święta na emigracji. Niech wszędzie tam gdzie przebywają, mimo różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, umocnieni błogosławieństwem Zmartwychwstałego, dbają o zachowanie wiary i tradycji ojców.

      Słowa życzeń kieruję do chorych, cierpiących, samotnych, starszych. Życzę Wam, umocnienia, nadziei i głębokiego przekonania, że dźwigając krzyż cierpienia, samotności, macie wielki udział w zbawczym planie Boga. 

            Słowa otuchy kieruję do tych którzy zasiedli w tym roku do świątecznego stołu z obolałym sercem, po utracie bliskich i kochanych osób. Niech świadomość tego, że Chrystus zwyciężając śmierć dał nadzieję zmartwychwstania ukoi wasz ból i będzie dla was źródłem pokoju i nadziei na spotkanie z bliskimi w domu Naszego Ojca.

      Siostry i Bracia:  Życzę głębokiej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ta wiara przemienia nas, tak jak przemieniła pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa. Życzę by ta wiara była źródłem nadziei.  Chrystus  Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Z nadzieją więc i ufnością patrzmy w przyszłość – On zwycięży to co nas w tych ostatnich tygodniach zamknęło w grobach naszych lęków.                 

Ks. Jerzy Senderek  TChr
Proboszcz