Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedziele Chrztu Pańskiego (08.01.2023)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
08.01.2023 r

 

  1. Niedziela Chrztu Pańskiego jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar tego sakramentu. W duchu wdzięczności pamiętajmy także w modlitwach o naszych rodzicach, rodzicach chrzestnych i szafarzach naszego chrztu. Pamiętajmy także o zobowiązaniach jakie spoczywają na nas w wyniku przyjętego chrztu.
  2. Przy wyjściu z kościoła ministranci mają ponumerowane kartki na wypominki roczne. Tradycyjnie kartki wypisujemy i przynosimy do kościoła, a obrazek z numerem zostawiamy jako przypomnienie jaki numer ma kartka którą wypisaliśmy.
  3. Do soboty włącznie o godz. 19.00 odprawiane są wg grafiku wywieszonego  w gablotach Msze św. i nabożeństwa kolędowe, z prośbą o błogosławieństwo Boże  dla mieszkańców poszczególnych ulic.
  4. Peregrynacja ikony Świętej Rodziny miała się zakończyć w święto Świętej Rodziny. Czas tej peregrynacji przedłużamy do wizytacji kanonicznej, która w naszej parafii przypada w tym roku. Peregrynację zakończymy na uroczystej Mszy z Księdzem Arcybiskupem. Zachęcam do zapraszania nadal Świętej Rodziny w tej pięknej ikonie pod swój dach. Rodzina która chce przyjąć Świętą Rodzinę do swojego domu, wpisuje się pod konkretną datą, czy datami i w tym konkretnym dniu przychodzi na wieczorną Mszę św. i zabiera ikonę, by tam  modlić się za swoją rodzinę i rodziny naszej parafii. Kiedy skończy się ten czas jaki rodzina sobie wyznaczyła, ikona wraca przed wieczorną Mszą do naszego kościoła.
  5. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Andrzej Budner, Jadwiga Pogorzelska, Maria Świątek, Regina Pawlicka. Módlmy się za zmarłego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Na ten nadchodzący tydzień życzymy wielu Bożych Łask.                            

Jerzy Senderek TChr
proboszcz