Intencje Mszalne na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (09.04.2023)

ZMARTWYCH-

WSTANIE PAŃSKIE

09.04.2023

 

700

1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Andrzeja z ok. 40. rocz. ślubu

900

1. + O Boże bł. i wszelkie łaski oraz dary Ducha Świętego dla Ani z ok. 16. rocz. urodzin

1030

1. + Stefan Czernecki – 36. rocz. śm.

1200

1. + Janina Wieczorek i Ewa Prykoń

1400

1. W intencji dzieci ochrzczonych

1500

Szpital

Za parafian

1800

1. + Mieczysław i Cezaryna oraz zm. z rodz.: Berlińskich i Porębnych

PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

10.04.2023

700

1. + Zbigniew Garbień – int. od Janiny Łazarz z rodziną z Rudnika

900

1. Za Różę Matki Boskiej Fatimskiej

1030

2. + Za zm. rodziców: Stanisławę(ona) i Bronisława Bojar oraz Wiktoria i Tomasz Wiśniewscy i zm. rodzeństwo z obu stron

1200

1. + Jerzy Szamiec

2. + Irena Swiątek, Ryszard Zygmunt

1400

1. + Antoni i zm. rodzice z obojga stron

1500

Szpital

 

1800

1. + Za zmarłych z wypominek rocznych

WTOREK

11.04.2023

700

1. + Zbigniew Garbień – int. od Janiny Łazarz z rodziną

1800

1. W 57. rocz. ślubu Barbary i Edwarda o Boże bł. i opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia

2. + Elżbieta Marciniak

3. + Zbigniew Garbień – int. od Zbigniewa Siedlarz

ŚRODA

12.04.2023

700

1. + Elżbieta Marciniak

1800

1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Róży M.B. Ostrobramskiej

2. + Bronisława(ona), Regina, Władysław, Aniela, Zygmunt Lichtor

CZWARTEK

13.04.2023

700

1. + Elżbieta Marciniak

1800

1. + Anna Drozd i Józefa(ona) Lipska

2. + Zbigniew Garbień – int. od Ireny Micudy z Krakowa

PIĄTEK

14.04.2023

700

1. + Arkadiusz i Zbigniew Garbień – int. od brata Krzysztofa z rodziną

1800

1. + Józef, Stanisława(ona) Kuna, Franciszek i Marianna Kieruzel i zm. z obojga stron

2. + Elżbieta Marciniak

3. + Zenon – 1. rocz. śm

SOBOTA

15.04.2023

700

1. + Elżbieta Marciniak

2.  Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże bł. dla Róży M.B. Bolesnej i ich rodzin

1800

1. W int. Grażyny i Wiesława Sobczyńskich z ok. 45. rocz. sakramentu małżeństwa z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata. (odnowienie przyrzeczeń)

NIEDZIELA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16.04.2023

700

1. + Andrzej Walczak oraz Teresa i Andrzej Pogorzelscy

900

1. + Cecylia i Stanisław Jarzębscy i rodzice z obojga stron

2. + Sabina, Stefan, Włodzimierz

1030

1. + Arkadiusz, Zbigniew Garbień od Marzeny z rodziną z Krakowa

1200

1. + Teodor i Józefa Zakrzewscy

1400

1. W int. dziękczynnej za udaną operację Klary

1500

Szpital

Za parafian

1800

1. + Arkadiusz i Zbigniew Garbień – int. od brata Krzysztofa z rodziną z Krakowa