Życzenia Wielkanocne

WIELKANOCNE   2023
ŻYCZENIA

        Wszystkim parafianom i gościom pragnę życzyć w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty Chrystusowców posługującej w tej parafii, obfitości Bożych Łask. Niech blask Wielkanocnego poranka będzie dla nas źródłem nadziei w trudach codzienności. Prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, prawda o Zmartwychwstaniu i nadzieja życia wiecznego w Chrystusowym Królestwie niech będzie dla nas wszystkich zachętą do  tego byśmy byli dla siebie dobrzy jak pachnący chleb.

     Niech nasze tegoroczne czuwanie modlitewne w Wielkim Tygodniu i w Święta Zmartwychwstania, przyczyni się do pogłębienia naszej wiary w moc Zmartwychwstałego, który może przemieniać każdą, nawet najtrudniejszą rzeczywistość. Świadomość Jego mocy jest nam dziś bardzo potrzebna, w czasie kiedy z jednej strony przychodzi nam się mierzyć z globalnym kryzysem ekonomicznym wywołanym wojną na Ukrainie, a z drugiej strony kryzysem wartości jaki próbuje się podsycać i rozpalać, bezpardonowym atakiem na największe autorytety moralne świata i  deptaniem największych świętości. Doświadczenie spotkania z Wszechmogącym Jezusem Zmartwychwstałym, niech nam da siłę i odwagę do obrony tego co święte, tak jak apostołom, którzy po spotkaniu z Nim, z mocą głosili prawdę o Jego Królestwie Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. 

     Ufam, że słowa życzeń dotrą do tych,  którzy tworzyli i tworzą naszą parafialną wspólnotę, choć święta przyszło im spędzać poza granicami naszej Ojczyzny. Niech wszędzie tam gdzie przebywają, umocnieni błogosławieństwem Zmartwychwstałego, dbają o zachowanie wiary i tradycji ojców.

     Słowa życzeń kieruję do chorych, cierpiących, samotnych, starszych. Życzę Wam, umocnienia, nadziei i głębokiego przekonania, że przez wasze cierpienie, przez doświadczenie samotności, macie swój  udział w zbawczym planie  Boga.

     Słowa otuchy kieruję do tych którzy z łzami w oczach, opłakując śmierć  swoich , z głębokim poczuciu pustki zasiedli w tym roku do świątecznego stołu.  Niech świadomość tego, że Chrystus zwyciężając śmierć dał nadzieję zmartwychwstania ukoi wasz ból i będzie dla was źródłem pokoju i nadziei na spotkanie z bliskimi w domu Naszego Ojca.

      Siostry i Bracia:  Życzę głębokiej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ta wiara przemienia nas, tak jak przemieniła pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa. Niech ta wiara będzie dla nas źródłem nadziei w perspektywie wydarzeń, które nie zawsze napawają nadzieją.  Chrystus  Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Z nadzieją więc i ufnością patrzmy w przyszłość.

Ks. Jerzy Senderek  TChr
Proboszcz