Ogłoszenia Duszpasterskie na XI Niedzielę zwykłą (18.06.2023)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
ROK A  18.06.2023 r

  1. Jutro wspominamy św. Romualda, patrona ks. Romualda pełniącego posługę kapelana w naszym szpitalu i posługę duszpasterską w naszej parafii. Zapraszam na Mszę Świętą w Jego intencji jutro o godz. 18. Niech nasza obecność na tej Mszy będzie wyrazem wdzięczności za jego zaangażowanie w naszej parafii.
  2. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci, rodziców, młodzież, grono pedagogiczne i pracowników administracji i obsługi naszych szkół i przedszkoli na Mszę Świętą dziękczynną za miniony rok o godz. 07.30.
  3. W dniach od 26.06 do 30.06. w Mórkowie k/ Leszna organizowany jest, jak co roku zjazd młodzieży ,,Góra Tabor”. Jest to spotkanie młodych na modlitwie, tematycznych warsztatach np.  warsztaty pisania ikon, panelach dyskusyjnych, koncertach.
  4. Już dziś informuję, że od 26.06 do 03.09 przechodzimy na wakacyjny porządek otwarcia biura parafialnego, czyli poniedziałek, środa i sobota od 19.00 do 19.30. Nie będzie także w wakacje w I soboty katechez, z tego względu nabożeństwo będzie przesunięte na godzinę 11.30. Informuję również , że w wakacje nie będzie także katechez  które są w drugie wtorki.
  5. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku od godz. 17.00 do 18.00, a w piątki od 07.30 do 18.00.

 Wszystkim na nadchodzący tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.

Ks. Jerzy Senderek  TChr
Proboszcz