Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego (07.01.2024)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
07.01.2024 r

  1. Niedziela Chrztu pańskiego jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar tego sakramentu. W duchu wdzięczności pamiętajmy także w modlitwach o naszych rodzicach, rodzicach chrzestnych i szafarzach naszego chrztu. Pamiętajmy także o zobowiązaniach jakie spoczywają na nas w wyniku przyjętego chrztu.
  2. Przypominam, że w czasie wizyty duszpasterskiej ( do 13.01) biuro parafialne czynne jest w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 16.00 do 17.30, w sobotę od 10.00 do 11.30. Natomiast w czasie ferii od 15.01 do 27.01 biuro czynne będzie tak jak w okresie wakacyjnym: poniedziałek, środa, sobota od 19.00 do 19.30.
  3. W zakrystii są jeszcze ponumerowane kartki na wypominki roczne. Nabożeństwa za zmarłych z wypominek rocznych i Msze św. za tych zmarłych wyczytanych w danym dniu, rozpoczniemy od 15.01. 2024, czyli od przyszłego poniedziałku.
  4. Od 15.01 do 19.01.2024 o godz. 19.00 odprawiane będą Msze św. i nabożeństwa kolędowe, z prośbą o błogosławieństwo Boże  dla mieszkańców poszczególnych ulic.  Grafik, którego dnia za mieszkańców poszczególnych  ulic będzie sprawowana Msza św. zamieszczony jest w gablocie, na stronie internetowej i na fb.
  5. W dniach od 27.09 do 04.10. 2024 organizujemy pielgrzymkę do Albanii, Czarnogóry i Macedonii. Koszt przy liczbie pielgrzymów od 36 do 40 osób 5370 PLN plus 160 EUR. Cena nie obejmuje transferu z Warszawy do Szczecina. Natomiast obejmuje podana cena transfer z lotniska w Goleniowie do Warszawy. Program i terminy płatności wywieszony jest w gablocie i zamieszczony na fb i stronie internetowej.
  6. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Jerzy Mołka. Módlmy się za zmarłego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Na ten nadchodzący tydzień życzymy wielu Bożych Łask.

Jerzy Senderek TChr
proboszcz