You are currently viewing ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

WIELKANOCNE   2024
ŻYCZENIA

        Wszystkim parafianom i gościom pragnę życzyć w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty Chrystusowców posługującej w tej parafii, obfitości Bożych Łask. Niech fakt pustego grobu będzie dla nas źródłem nadziei w trudach codzienności. Prawda o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, prawda o Zmartwychwstaniu niech będzie dla nas wszystkich inspiracją do troski o świętość naszego życia.

     Niech nasze tegoroczne czuwanie modlitewne, przyczyni się do pogłębienia naszej wiary w moc Zmartwychwstałego, który może przemieniać każdą rzeczywistość.

     Świadomość Jego mocy jest nam dziś bardzo potrzebna, w czasie kiedy  przychodzi nam się mierzyć z  kryzysem   wartości, który jest bardzo niebezpieczny, ponieważ ma demoralizujący, destrukcyjny i demotywujący wpływ na człowieka.

  Doświadczenie spotkania z Wszechmogącym Jezusem Zmartwychwstałym niech nam da siłę i odwagę, tak jak apostołom, którzy po spotkaniu z Nim, z mocą głosili prawdę o Jego Królestwie Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju.

    Niech słowa tych życzeń, dotrą do waszych bliskich spędzających święta na emigracji. Niech wszędzie tam gdzie przebywają, mimo różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, umocnieni błogosławieństwem Zmartwychwstałego, dbają o zachowanie wiary i tradycji ojców.

    Słowa życzeń kieruję do chorych, cierpiących,  samotnych, starszych. Życzę Wam, umocnienia, nadziei i głębokiego przekonania, że dźwigając krzyż cierpienia, samotności, macie wielki udział w zbawczym planie Boga.

    Słowa otuchy kieruję do tych którzy zasiedli w tym roku do śniadania Wielkanocnego z obolałym sercem, w poczuciu pustki i osamotnienia, po utracie bliskich i kochanych osób. Niech świadomość tego, że Chrystus zwyciężając śmierć, dał nadzieję zmartwychwstania, ukoi wasz ból i będzie dla was źródłem pokoju i nadziei na spotkanie z bliskimi w domu Naszego Ojca.

    Siostry i Bracia:  Życzę głębokiej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ta wiara przemienia nas, tak jak przemieniła pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa. Życzę by ta wiara była źródłem nadziei.  Chrystus  Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Z nadzieją więc i ufnością patrzmy w przyszłość                                                        

Ks. Jerzy Senderek  TChr
Proboszcz