Rada parafialna

Jest organem doradczym Księdza Proboszcza w sprawach materialnego bytu parafii, ale także duchowego kształtu wspólnoty. powoływana jest na dwuletnią kadencję. Spotkania radnych odbywają się pod przewodnictwem księdza proboszcza, raz w miesiącu i uczestniczą w nich kapłani posługujący w parafii.

 

Skład Rady Parafialnej:

Bednarski Krzysztof
Błachut Grzegorz
Drozd Henryk
Góralski Tomasz
Grześkowiak Eryka
Jach Bernard
Kortiak Marek
Lutkiewicz Grzegorz
Matias Marcin
Matias Ryszard
Mrowiec Andrzej
Nawracaj Marek
Panfil Ryszard
Petri Marek
Podolak Izabela
Podolak Piotr
Puszkiewicz Zenon
Radożycki Radosław
Sieńczak Władysław
Tarnowski Jarosław
Ulatowski Tomasz
Wyka Andrzej
Załęski Wojciech
Zimniuch Teresa
Żurawski Jerzy

 Skład Rady Duszpasterskiej:

Drozd Henryk – Straż Honorowa NSPJ
Grześkowiak Iwona
Kalinowska Beata – Teatrzyk Bez Komentarza
Krzemień Krzysztof – Chór Cantare Deo
Krzysiek Bożena – Katecheci
Nawracaj Mariola – Kościół Domowy
Ratajczak Izabela – Odnowa w Duchu
Siwińska Krystyna – Caritas
Skrzypulec Joanna – Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Stopczyk Maria – Żywy Różaniec