Sakrament Chrztu Świętego

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

 

  1. Akt urodzenia dziecka z USC.
  2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
  3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę.

 

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się po ogłoszeniu.