Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

 

  1. Dowód osobisty.
  2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
  3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
  4. Świadectwo ukończenia nauki religii.
  5. W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

 

  1. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie).
  2. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).