Pogrzeb

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

 

  1. Akt zgonu z USC.
  2. Zaświadczenie od kapelana szpitalnego o udzielonych sakramentach w czasie pobytuu w szpitalu
  3. Pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią).


Należy pamiętać, że jeżeli pogrzeb naszego parafianina ma odbyć się w innej parafii, powinniśmy ten fakt zgłosić w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.