Ważny komunikat:

         W związku z nowym zarządzeniem państwowym obowiązującym od dnia 17.10.2020 informujemy, że w tzw. strefie żółtej, w czasie trwania nabożeństw dopuszczalna liczba  przebywających w kościele to 1 osoba na 4 m2. W związku z tym uwzględniając powierzchnie naszego kościoła, informujemy że na jednym nabożeństwie może maksymalnie  przebywać w kościele 80 osób nie licząc sprawujących nabożeństwo i LSO . Miejsca które można zajmować są oznaczone zamocowanymi do ławek kartkami. Liczba i rozmieszczenie miejsc przedstawia się następująco:

– 65  miejsc w nawie kościoła
– 5 miejsc w kruchcie
– 10 miejsc na chórze  

     Prosimy o poważne potraktowanie wszelkich zarządzeń państwowych, do przestrzegania których my jako duchowni jesteśmy także zobowiązani.

ks. Jerzy Senderek
proboszcz