Sakrament Chorych

Obowiązkiem najbliższej rodziny jest troska o życie duchowe i sakramentalne osób chorych i starszych, które nie mogą przyjść do kościoła.
Posługa wobec chorych przebiega następująco:

 

  1. Osoby chore do odwiedzin w domu zgłaszamy telefonicznie lub w biurze parafialnym
  2. W nagłych wypadkach dyżurujący kapłan udaje się do chorego o każdej porze dnia i nocy.
  3. Stałych chorych w domach odwiedzamy w I piątek miesiaca.