Schola dziecięca "Szmaragdowe Duszki"

W kwietniu 1991 roku ks. Tomasz Klimczak – wikariusz w Parafii Świętego Ducha w Zdrojach powołał do życia chórek dziecięcy, którego zadaniem miało być ubogacanie liturgii dziecięcych (Msza św. i nabożeństwa dla dzieci), ukazanie dzieciom, że wiara to również talenty, którymi Pan Bóg obdarzył człowieka a którymi on może wielbić Stwórcę. Miała to również być wspólnota dziecięca służąca formacji i miejsce rozwoju dzieci. Tak też – dzięki ks. Tomaszowi i zaangażowanym w to działanie osobom – pani Ilonie Fidura a później pani Marzenie Borowskiej i wspierającej ją pani Alicji Janiak, panu Robertowi Podkowińskiemu, oraz – zaangażowanym we wspólnocie Dzieci Boże – pani Anecie Miciuk i pani Ewie Wiśniewskiej schola rozpoczęła z powodzeniem swoje istnienie. Pierwszy występ zespołu miał miejsce w Niedzielę Wielkanocną wspomnianego roku. Początkowa nazwa dziecięcego chórku to „Kindziołki” pochodząca od przezwiska jego twórcy. Po pewnym czasie, po spotkaniu z „Serduszkami” (zespołem z Parafii NSPJ w Szczecinie) powstała nowa nazwa – związana z tytułem naszej Parafii Świętego Ducha i miejscem jej położenia obok jeziora Szmaragdowego – „Szmaragdowe Duszki”.

Dzieci bardzo ambitnie rozpoczęły pracę i już w 1993 r. wzięły udział w Festiwalu piosenki religijnej w Pakości, gdzie otrzymały wyróżnienie. Kolejno opiekunami „Duszków” byli ks. Jacek Walkiewicz i ks. Bartłomiej Małys, wówczas schola dwukrotnie wyjeżdżała i koncertowała w ośrodkach polonijnych w Niemczech. W sierpniu 1999 r. pod troskliwą opieką ks. Krzysztofa Obiedzińskiego (kolejnego opiekuna) schola wyjechała do Holandii by odwiedzić mieszkających tam Polaków, gdzie zostali przyjęci bardzo ciepło. Następnie za stronę muzyczną odpowiadała pani Beata Hedzielska wraz z siostrą Agatą a opiekę duchową sprawował ks. Robert Wojsław. Wówczas też w profesjonalnym studio nagrano taśmę, na której zaprezentowano najlepsze utwory. Kolejnymi opiekunami zespołu byli: ks. Andrzej Totzke, ks. Mariusz Sokołowski, ks. Andrzej Łysy oraz ks. Piotr Skiba. Częste zmiany powodował charakter pracy księży chrystusowców, zwłaszcza wikariuszy, którzy po nabraniu doświadczeń duszpasterskich wyjeżdżają do pracy wśród Polonii. W tym czasie pracę z zespołem prowadziły pani Urszula Jaciszyn, pani Magdalena Gajewska pani Ewelina Borkowska i ks. Jarosław Bilicki. I to On z pomocą pana Andrzeja Królewicza (miejscowego organisty) przy zaangażowaniu rodziców dzieci oraz pani Beaty Kalinowskiej, a także gitarzysty pana Przemysława Taracińskiego i Przemysława Kaczmarka wprowadził scholę w jubileusz XX-lecia, który został zakończony koncertem.

Kolejnymi opiekunami byli ks. Andrzej Zanadruk (2012-2013) oraz ks. Łukasz Wacław (2013-2015), który wprowadził wiele zmian do repertuaru scholii jak i również bardzo go poszerzył. Przygotował również Duszki do nagrania płyty, którą mamy nadzieję uda się stworzyć z okazji ćwierćwiecza istnienia scholi.

Od samego początku po dziś dzień schola jest wierna swoim założeniom – ubogacaniu modlitwy dziecięcej w kościele w Zdrojach i pracy wychowawczo-formacyjnej z dziećmi. Nie brakuje jednak licznych wyjazdów, śpiewu w różnych kościoła i miejscach podczas uroczystości, koncertów kolęd m.in. przy naszych szczecińskich Żywych Szopkach (Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowcach). „Duszki” brały również udział w Miedwiańskim Festiwalu Piosenki Religijnej nad jeziorem Miedwie. Śpiew chórku stanowił i nadal stanowi oprawę różnych Mszy św., wydarzeń parafialnych m.in.: takich jak Cecyliada, odpust parafialny, festyny jak również innych uroczystości organizowanych m.in. w naszej dzielnicy. W czasie tych ponad 20-stu lat istnienia przez zespół przewinęło się wiele dziewcząt (i tylko kilku chłopców), które dziś często w swoim życiu nie tylko wspominają lata przeżyte razem z „Duszkami” ale widzą je jako czas osobistego rozwoju, odkrywania talentów, budowania wzajemnych relacji i przyjaźni a także – rozwoju własnej wiary i więzi z Panem Bogiem. Każdy wysiłek, każda praca, wiele godzin spędzonych na próbach, podczas różnych spotkań integracyjnych – zawsze przynoszą dobre owoce, jeśli tylko na to pozwolimy.

Przynależność do „Szmaragdowych Duszków” to nie tylko śpiew i godziny prób, to także mile spędzony czas, to wspólne wyjazdy na baseny, do kina czy wypady na dłuższe spacery i zabawy. To również wspólne wyjazdy na wakacje, których w historii „Duszków” nigdy nie brakowało, zarówno podczas letnich wakacji jaki w czasie ferii zimowych. W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia naszej scholii i z tej okazji wydaliśmy płytę z piosenkami.
Aktualnie Szmaragdowe Duszki są prowadzone przez ks. Dominika Przybyszewskiego i panią Beatę Kalinowska, która wspiera Księży w tym dziele już od kilku lat. Przez jakiś czas swoim akompaniamentem wspierała nas Oliwka Konarska. Aktualnie, na co dzień wsparcie instrumentalne to dwie gitary, na których grają Pani Beata i Pan Aleksander Szerszeń. Przy koncertach sekcja instrumentalna nam się poszerza o gitalelę (Pani Beata i Pan Olek), dzwonki (ks. Dominik), akordeon (brat Jarosław) oraz wszelkiego rodzaju grzechotki i tamburyn, na których próbują grać dzieci.

Wszystkie chętne dzieci: dziewczynki i chłopców chcących chwalić Pana Boga swoim pięknym śpiewem zapraszamy serdecznie w nasze szeregi, w szeregi SZMARAGDOWYCH DUSZKÓW!!!

 

Opiekun duszpasterski:

ks. Dominik Przybyszewski

Osoba prowadząca:

Beata Kalinowska

Płyta Szmaragdowych DuszkówDSPrz


„25 lat”

1. Duchu Święty
2. Stoję dziś
3. Mamy czas
4. Przychodzimy tu do Ciebie
5. Wojownicy Pana
6. Kiedyś wino i chleb
7. Weź mnie na ręce
8. Wojna jest zła
9. Powiedziałeś Panie dosyć lęku

Zachęcamy do nabycia płyty, nagranej przez dziecięcą scholę naszej parafii. Poniżej prezentujemy singiel promujący  tenże krążek. Płyta do nabycia w zakrystii lub u ks. Domika.

Zamknij menu