Odnowa w Duchu Świętym

Obecnie istnieje w Kościele Katolickim wiele ruchów i wspólnot, które dążą do ożywienia naszej wiary i pogłębienia naszej osobowej relacji z Jezusem Chrystusem. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest właśnie jednym z takich ruchów. Odnowa w Duchu Świętym jest to ruch w Kościele katolickim, który skupia rzesze ludzi na całym świecie. Należą do niego zarówno świeccy jak i duchowni, młodzi i starsi a nawet dzieci i całe rodziny. W odróżnieniu od innych ruchów nie ma jednego założyciela, dokładnej listy członków, ani jednolitego programu formacji.

Celem Odnowy w Duchu Świętym jest ożywienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, przywrócenie nam żarliwości pierwszych chrześcijan oraz przemiana naszego życia. Jezus zgodnie ze swoją obietnicą wciąż udziela nam obiecanego Ducha Świętego, który daje nam łaskę radości życia w wierze oraz uzdalnia nas do dawania świadectwa wiary. Duch Święty nie jest abstrakcją, lecz Osobą, która obdarza nas nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem.

Odnowa w Duchu Świętym wychodzi z założenia, iż każdy chrześcijanin, oprócz darów, które służą do jego osobistego uświęcenia, otrzymał także wiele charyzmatów, a więc darów przeznaczonych do służby wspólnocie, do służby drugiemu człowiekowi. Każdy zatem powinien odkrywać w sobie te Boże dary, a następnie wielkodusznie nimi posługiwać wszędzie tam, gdzie stawia nas Jezus.

Niedługo po Soborze, wiosną 1967 roku w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Duqesne, grupa studentów, sióstr zakonnych i profesorów prosiła Ducha Świętego o tę samą siłę i tę samą żarliwość, jaką dał On pierwszym chrześcijanom. Zrozumieli oni bowiem, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ale życie i to życie nadprzyrodzone oraz uczestnictwo w życiu samego zmartwychwstałego Jezusa.

Przez kilka miesięcy osoby te modliły się każdego dnia słowami: „Przyjdź Duchu Święty”. Po kilku miesiącach otrzymali chrzest w Duchu Świętym i natychmiast opanował ich stan głębokiego pokoju oraz nieopisanej radości. Zostali napełnieni nadzwyczajną mocą Bożą, entuzjazmem i ogromnym pragnieniem by być świadkami Jezusa. Zauważyli również, że otrzymali dary charyzmatyczne: dar języków, prorokowania, rozeznawania duchów i uzdrawiania, podobnie jak apostołowie w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,4)
Świadectwa osób obecnych w Duquesne, które przeżyły nowe wylanie Ducha Świętego, rozpaliły pragnienie doświadczenia tego samego u innych osób. W czasie spotkań modlitewnych na Uniwersytecie Notre Dame w South Bend modlący się tam studenci i ich wykładowcy, doświadczyli podobnie jak owa grupa z Duquesne: odnowienia wiary, żarliwości modlitwy, nawiązania nowego, osobistego kontaktu z Chrystusem oraz obdarowania darami charyzmatycznymi.

W następnych latach, dzięki działaniu Ducha Świętego oraz świadectwom składanym przez wiernych Odnowa Charyzmatyczna zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie, docierając do prawie wszystkich krajów. Tak jest do dzisiaj, kiedy to kolejni ludzie doświadczają działania Ducha Świętego w swoim życiu i pragną o tym świadczyć oraz dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Każdy z nas bez wyjątku potrzebuje Ducha Świętego, który według słów samego Jezusa, jest naszym Pocieszycielem: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J 14,16-17). Duch Święty jest również tym, który objawia nam prawdę o Jezusie Chrystusie: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe” (J 16,13), a także prawdę o grzechu: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.” (J 16,8).

Dlatego zapraszamy do naszej wspólnoty ludzi, którzy pragną doświadczyć mocy Ducha Świętego, którzy pragną pogłębić swoją modlitwę, którzy pragną odkryć na nowo, iż JEZUS ŻYJE!!!
Nasza wspólnota modlitewna spotyka się już od lat. Obecnie spotkania odbywają się w każdy wtorek po Eucharystii o godz. 18:00. Nasze spotkania są przeniknięte modlitwą, uwielbieniem, adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W pierwsze wtorki miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą wobec tych wszystkich, którzy takiej modlitwy potrzebują. W drugi wtorek miesiąca spotykamy się na Mszy Wotywnej o Duchu Świętym po czym kontynuujemy nasze uwielbienie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Pozostałe dwa spotkania koncentrują się na Słowie Bożym, pogłębianiu naszej wiary poprzez katechezę i refleksję oraz przenoszeniu tych treści do naszego codziennego życia, poprzez rozmowy i dzielenie się własnym doświadczeniem wiary. Nasza wspólnota spotyka się także na Mszy Świętej o godz. 16:00 w czwartą niedzielę miesiąca.

Opiekun duszpasterski:
ks. Łukasz Klimek SChr