Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. proboszcza.

Podstawą dopuszczenia kandydata do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania będzie spełnienie poniżej przedstawionych warunków:

  1. comiesięczna spowiedź
  2. aktywny udział w katechezie
  3. zaliczenie Katechizmu dla bierzmowanych
  4. udział w nabożeństwach: różańcowych, Roratach, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Rekolekcjach szkolnych, majowych
  5. zaliczenie tzw. Małego Katechizmu (w szkole)
  6. wybór świętego Patrona
  7. wybór świadka Bierzmowania (ma to być osoba wierząca i praktykująca, może to być chrzestny/a o ile nadal spełnia te warunki)

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:

  1. świadectwo chrztu (metryka jest niezbędna osobą ochrzczonym poza naszą parafią)
  2. podanie (przynieść na rozmowę z ks. Proboszczem)
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii