Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Reaktywowana została w 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Caritas przychodzi z materialną pomocą potrzebującym, samotnym, niepełnosprawnym. Panie z Caritas dokonują rozeznania środowiskowego, odwiedzając poszczególne rodziny na terenie parafii. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9:00 a także według aktualnych wydarzeń i potrzeb.

 

Przewodnicząca Caritasu:

Krystyna Siwińska   tel. (+48) 91 461 52 13.