Ogłoszenia Duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą 18.10.2020 r.

XXIX NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
ROK A  18.10 – 24.10. 2020 r.

 

 1. W związku z nowym zarządzeniem państwowym obowiązującym od dnia 17.10.2020 informujemy, że w tzw. strefie żółtej, w czasie trwania nabożeństw, dopuszczalna liczba  przebywających w kościele to 1 osoba na 4 m2. W związku z tym uwzględniając powierzchnie naszego kościoła, informujemy że na jednym nabożeństwie może maksymalnie  przebywać w kościele 80 osób nie licząc sprawujących nabożeństwo i LSO . Miejsca które można zajmować są oznaczone zamocowanymi do ławek kartkami. Liczba i rozmieszczenie miejsc przedstawia się następująco:
  65  miejsc w nawie kościoła, 5 miejsc w kruchcie, 10 miejsc na chórze
           
  Prosimy o poważne potraktowanie wszelkich zarządzeń państwowych, do przestrzegania których my jako duchowni jesteśmy także zobowiązani.

             

 1. Na ławkach wyłożone są kartki na wypominki listopadowe. Nabożeństwa za zmarłych odprawiane będą w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 15.00 na cmentarzu, jeśli sytuacja pandemiczna i wszelkie zarządzenia w związku z tą sytuacją nam na to . Ofiary zwyczajowo składane przy tej okazji przeznaczone będą częściowo na utrzymanie naszego seminarium w Poznaniu a częściowo na potrzeby parafii i inwestycje. Skoro o inwestycjach mowa to oczywiście są takie wyzwania jak spłata kredytu na remont organów, sprawa dokończenia łącznika . Myślę także o zakończeniu tego pięknego panteonu świętych i o zamontowaniu w kościele balasek. Oczywiście jest także trochę prac w naszymdomu. To tak dla informacji, a co i kiedy  się uda  przeprowadzić  na tą chwilę to wielka niewiadoma. Przy obecnej sytuacji kryzysu, wszelkie, te czy inne plany mogą pozostawać w sferze marzeń i pragnień, a dużym wyzwaniem może się okazać utrzymanie tego co jest.
 1. Przy drzwiach wejściowych umieszczone są urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Prosimy o dezynfekcje przed wejściem do kościoła. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, także w czasie liturgii. Obowiązek ten dotyczy także w czasie korzystania z sakramentu pokuty. Noszenie maseczek dotyczy także LSO.
 1. Biuro parafialne czynne według stałego porządku.
 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe każdego dnia o godz. 17.30. Do 22.10 nabożeństwo i nowenna do św. Jana Pawła II w intencji obrony życia poczętego. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa w piątki o 16.30 w kościele, a młodzież także w piątki o godz. 19.00 przy figurze.
 1. Rodzicom dzieci przystępujących w przyszłym roku do I Komunii o obowiązku dostarczenia metryki chrztu dziecka, jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii niż  parafia pw. Świętego Ducha . Jeżeli dziecko było chrzczone w naszej parafii lecz pod innym nazwiskiem, także proszę o dostarczenie pełnego odpisu aktu urodzenia. Wymienione dokumenty proszę  przekazać ks. Łukaszowi zgodnie z podanym wcześniej terminem do 08.11.2020.

     Wszystkim solenizantom i jubilatom, parafianom i gościom życzymy  Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej na każdy dzień i wstawiennictwa świętych patronów. Niech Duch Święty wszystkim udziela swoich darów w nadchodzącym tygodniu.

Ks. Jerzy Senderek SChr
proboszcz