Parafialny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2020

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Dzieci Parafii p.w. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach.

2. Celem konkursu jest:

 • Zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych;
 • Rozwój i umocnienie rodzinnych tradycji
 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych oraz rodzinnych
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień plastycznych;
 • Ukształtowanie tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

3. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej
w jednym z dwóch wariantów:
a) przestrzennej pracy plastycznej o wymiarach max 35x20x20 cm
b) rysunku lub wyklejanki na kartce o formacie A4 lub A3

4. Na facebookowej stronie Duszpasterstwo Dzieci Parafia Świętego Ducha Szczecin Zdroje będą umieszczane wzory elementów i postaci, które tradycyjnie znajdują się w szopkach, wraz z ich opisem.
Można z tych wzorów korzystać – drukować, wycinać, kolorować, przerysowywać.
Mamy nadzieję, że będzie to wsparcie dla wszystkich uczestników oraz motywacja do wzięcia udziału w konkursie.

      

I Warunki konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci należące do naszej Parafii.

2. Prace powinny być wykonane własnoręcznie przez dzieci z możliwie jak najmniejszym udziałem dorosłych.

3. Praca powinna zwierać tradycyjne elementy i postacie szopki, elementy związane z naszym miastem/osiedlem oraz własną rodziną.

4. Oceniane będzie nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia i ogólne wrażenie estetyczne z uwzględnieniem wieku twórcy.

5. Nie mogą do konkursu być zgłaszane szopki biorące udział w konkursach z poprzednich lat.

6. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien przesłać na adres mailowy: kalinowska.beata@o2.pl

a) jako załącznik – jedno zdjęcie, na którym będzie znajdować się wykonana praca i jej twórca/twórcy

b) w tytule wiadomości wpisać „KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ”

c) w treści wiadomości wpisać:

    – opis umieszczonych elementów regionalnych i rodzinnych

    – dane twórcy (imię, nazwisko i wiek)

    – oświadczenie o zgodzie lub jej braku na publikacje przesłanego zdjęcia

7. Prace należy przesyłać w terminie do 30.12.2020r.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

II Ocena i nagrody

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
 • motywy regionalne;
 • wkład pracy i estetyka pracy;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • wieku twórcy

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród w zależności od ilości przesłanych prac z jednoczesnym zapewnieniem, że każdy twórca otrzyma słodki upominek.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.01.2021r. w ramach „Ogłoszeń Parafialnych” oraz na parafialnej stronie internetowej.

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Informacje związane z konkursem można uzyskać:
– na internetowej stronie Parafii www.parafiazdroje.pl;
– na www. facebook.com:    Duszpasterstwo Dzieci Parafia Świętego Ducha Szczecin-Zdroje lub   Parafia p.w. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach
(aby wejść na stronę FB nie trzeba mieć założonego konta)

– u ks. Łukasza lub Pani Beaty