Ogłoszenia Duszpasterskie na II niedzielę Adwentu 06.12.2020r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II Niedziela Adwentu

Rok B   06.12.2020r.

 

  1. Dziś członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzają  świece na stół wigilijny. W tym roku Parafialny Zespół Caritas  w ramach świątecznej pomocy, chce wesprzeć ludzi starszych. Przy okazji rozprowadzania świec organizowana jest zbiórka długoterminowej żywności i środków chemicznych. Takie produkty można  złożyć do przygotowanych w kruchcie pojemników. W tygodniu pojemnik taki będzie stał przy obrazie Jezusa Miłosiernego.
  2. W kruchcie kościoła rozprowadzane są opłatki. W tygodniu można je nabyć w zakrystii i biurze. Dziękuję bardzo za składane ofiary przy tej okazji które będą przeznaczone na balaski.
  3. Roraty codziennie o godz. 6.30. Śpiew Godzinek o godz. 6.10. Młodzież i dzieci na roraty zapraszamy także o godz.6.30. Informacje o adwentowym konkursie internetowym dla dzieci są zamieszczone na Facebooku.
  4. Za tydzień rozdawane będą kartki na wypominki roczne. W kopertach będzie kartka wypominkowa oznaczona odpowiednim numerem i obrazek z takim samy numerem jak kartka. Wypisane kartki składamy, a obrazek zostawiamy, wiedząc tym samym jaki numer ma kartka którą wypisaliśmy. W każdą niedziele będziemy podawać numery kartek, jakie będą odczytywane w danym tygodniu. Za tych zmarłych będzie  w tym dniu odprawiona Msza. Prosimy więc w tym tygodniu nie składać jeszcze wypominek i poczekać na ponumerowane kartki.
  5. Za tydzień spotkanie z rodzicami dzieci przystępujących do I Komunii i poświęcenie książeczek. W związku z ograniczeniami ilości wiernych na jednej Mszy, dzieci z klasy A zapraszamy na poświęcenie o godz. 10.30 i po Mszy krótkie spotkanie z rodzicami. Dzieci z klasy B i dzieci z zewnątrz zapraszamy na godz. 12.00 a po Mszy krótkie spotkanie z rodzicami.
  6. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. Trwać one będą do wtorku włącznie. Nauki rekolekcyjne w niedziele na wszystkich Mszach św. a w poniedziałek i wtorek na Mszach o godz. 06.30; 10.00; 16.30;18.00. Rekolekcje poprowadzi Ksiądz Leszek Krzyża z Warszawy – dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.

 

Wszystkim na nadchodzący tydzień niech Bóg błogosławi

Ks. Jerzy Senderek  TChr
proboszcz