PASTERSKIE SŁOWO NA WIELKI POST

Drodzy Parafianie

            Na naszej drodze wiary, Kościół stawia przed nami bardzo ważny okres liturgiczny. W najbliższą środę rozpoczniemy  Wielki Post. To czas kiedy powinniśmy  zatrzymać się przy Chrystusie cierpiącym. Pochylmy się zatem dziś  nad słowami wypowiedzianymi przez Jezusa na Golgocie:     Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił.   ( Mk  15. 34)
           Może ktoś się dziwi z kąt  u Chrystusa takie słowa? Otóż musimy pamiętać , że był On nie tylko Bogiem. Chrystus był  prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem ( patrz Katechizm Kościoła Katolickiego 464) Wszystko to co spotkało Go w czasie drogi na Golgotę i na samej Golgocie,  przeżywał jako człowiek. Stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu ( KKK 468, 469) Jezus nie jest kimś komu obce są doświadczenia smutku, opuszczenia, osamotnienia czy fizycznego bólu i cierpienia. Przypatrzmy się Jego ziemskiemu życiu, a zobaczymy, że doświadczał tego czego człowiek doświadcza. – Mamy  Boga który nie jest Bogiem oderwanym od naszej rzeczywistości. Dziś zmagamy się z lękiem , opuszczeniem , izolacją, wielu z psychicznym i  fizycznym cierpieniem –  On tego doświadczył
             Żeby bardziej poznać i przybliżyć się do Boga, tak doskonale rozumiejącego, czującego naszą rzeczywistość, Kościół daje nam w tym okresie wyjątkowe nabożeństwa i ćwiczenia duchowe. Mam tu namyśli nabożeństwo Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, czy okres Rekolekcji. Wykorzystajmy to co nam wielowiekowa tradycja Kościoła daje i idźmy śladami Jego męki,  i prośmy by On był z nami na naszej drodze życia, która w wielu momentach jest naszą osobistą drogą krzyżową.  

Zapraszamy do naszej świątyni parafialnej:

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

–  każdy piątek o godz. 11.30; 16.30 z udziałem dzieci; 17.30; 19.00 z udziałem młodzieży

Nabożeństwo Gorzkich Żali

– każda niedziela godz. 17.15

Rekolekcje Wielkopostne  od 21.03 do 24.03

poprowadzi o. Marian Zawada – karmelita

Jerzy Senderek SChr
proboszcz