Parafialny Konkurs Wielkopostny „Z Jezusem na Golgotę”

Parafialny Konkurs Wielkopostny „Z Jezusem na Golgotę” 2021

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Dzieci Parafii p.w. Świętego Ducha
  w Szczecinie Zdrojach.
 2. Celem konkursu jest:
 • pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa,
 • propagowanie wartości chrześcijańskich,
 • motywowanie do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej,
 • przekazywanie wartości chrześcijańskich takich jak np.: wiara, miłość, służba, przebaczenie, prawda, wierność, poświęcenie, pokora
 • kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża,
 • rozbudzanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
  i manualnych.

3. Tematyka konkursu

 • Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie jednej, dowolnej Stacji Drogi Krzyżowej.
 • Zgodnie z tematem konkursu prosimy aby umieścić w pracy również postać swojej osoby (siebie na tej drodze) – będzie to dodatkowo punktowane.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką (kredki, farby, ołówek, wyklejanka, kolarz itp.) na kartce z bloku technicznego w formacie A4 lub A3.

              

I Warunki konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci młodsze i starsze należące do naszej Parafii.
  2. Prace powinny być wykonane własnoręcznie przez dzieci.
  3. Oceniane będzie nawiązanie do tematu konkursu, umieszczenie swojej osoby w pracy i ogólne wrażenie estetyczne z uwzględnieniem wieku twórcy.
  4. Każdy uczestnik powinien:
   a) dostarczyć swoją pracę do ks. Łukasza lub Pani Beaty
   lub
   b) jeśli nie ma możliwości doniesienia jej, przesłać zdjęcie (praca z autorem) na adres mailowy kalinowska.beata@o2.pl ( temat: Z Jezusem na Golgotę)
  5. Na pracy powinno być umieszczone imię i nazwisko twórcy oraz wiek
  6. Prosimy również o napisanie oświadczenie o zgodzie lub jej braku na publikacje dostarczonej pracy oraz danych jej autora.
  7. Prace należy dostarczyć lub przesyłać w terminie do 28.03.2021r. – Niedziela Palmowa
  8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

II Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • spełnienie warunków konkursu
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu wykonania;
 • wkład pracy i estetyka pracy;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • wieku twórcy
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród w zależności od ilości przesłanych prac z jednoczesnym zapewnieniem, że każdy twórca otrzyma słodki upominek.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (11.04.2021r) w ramach „Ogłoszeń Parafialnych” oraz na parafialnych stronach internetowych.
 1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.

Informacje związane z konkursem można uzyskać:
– na internetowej stronie Parafii www.parafiazdroje.pl;

– na www. facebook.com:    Duszpasterstwo Dzieci Parafia Świętego Ducha Szczecin-Zdroje lub   Parafia p.w. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach
(aby wejść na stronę FB nie trzeba mieć założonego konta)

– u ks. Łukasza lub Pani Beaty