You are currently viewing Program duszpasterskich dni odpustowych 16.05.2021 – 23.05.2021

Program duszpasterskich dni odpustowych 16.05.2021 – 23.05.2021

    Nasz świat to świat zamknięcia, zatrzaśniętych drzwi, założonych masek, to czas lęku i niepewności. Ale to przecież w zamkniętym Wieczerniku, pośród ludzi dotkniętych lękiem i niepewnością jutra, pośród ludzi zamaskowanych i bojących się wyznać prawdę swojego życia, pojawił się Duch Święty i zmienił prąd dziejów i oblicze ziemi. Bez wielkiego splendoru, ale w głębi naszych serc przeżyjmy tegoroczny odpust, traktując ten czas jako szansę, abyśmy w głębi naszych serc, w przestrzeni naszych domów i rodzin, w naszej konkretnej wspólnocie parafialnej przeżyli prawdziwie moc Ducha, który zstępuje i zmienia świat.

 

Niedziela 16.05.2021– Dzień pokuty i pojednania

Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością

 

   Nie doświadczymy większej miłości Boga i Jego Ducha Miłości jak wtedy, gdy słyszymy słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia który pojednał świat ze sobą i przez śmierć swego Syna zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczeniaDziesięć minut przed każdą Mszą świętą nabożeństwo pokutne. Po nabożeństwie w czasie  Mszy świętej będziemy posługiwać w konfesjonale po to, aby dany nam został Dar Mądrości i Duch Święty na odpuszczenie grzechów .

 

Poniedziałek 17.05.2021 – Dzień modlitwy o umocnienie wiary

Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary.

 

   Wiara nie przeczy rozumowi, przeciwnie – wiara ocala rozum. W czasach chaosu, dezinformacji, czasach kryzysu prawdy i pojęć, chcemy prosić o Dar Rozumu, abyśmy nie zagubili naszej wiary . W czasie wieczornej mszy świętej odmówimy uroczyście wyznanie wiary, opatrzone krótkim komentarzem.

Cenne będzie jeżeli w tym dniu sięgniemy po Katechizm Kościoła Katolickiego [http://www.katechizm.opoka.org.pl/]– zwłaszcza numery: KKK nr 31-38. Przynieśmy na wieczorną Msze św. świece.

  

Wtorek 18.05.2021 – Dzień modlitwy za zmarłych

Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje

 

   Czas, który przeżywamy uzmysławia nam wagę i powagę decyzji. Tych w zakresie medycznym, gospodarczym, tych w zakresie politycznym. Podejmowanie decyzji to nie tylko kwestia trudnych czasów. Życie ludzkie jest życiem podejmowanych decyzji. Zmagając się z naszymi problemami, chcemy w tym dniu podziękować za tych, których decyzje życiowe sprawiły, że żyjemy, że jesteśmy wolni, że dana nam jest szansa czynienia dobra. Chcemy podziękować   za mądre decyzje i piękne życie tych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca. W ich intencji, w intencji naszych zmarłych  sprawowana będzie o godz.18.00 Msza święta, a o godz. 19.15 odprawimy nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu. Rozpoczęcie nabożeństwa przy krzyżu. Następnie wyruszymy w modlitewnej procesji po cmentarzu. Zbierzmy ze sobą znicze.

 

Środa 19.05.2021 – Dzień czuwania przed Najświętszym    Sakramentem

Dar Męstwa – by bronić wartości

 

   „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” Bądźcie czujni, aby was nic od tej miłości nie odłączyło. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga, czy też szukanie własnych korzyści. Tak wołał kiedyś św. Jan Paweł II. Potrzebujemy dzisiaj Daru Męstwa, by bronić wiary, Kościoła, życia, małżeństwa i rodziny. Źródłem męstwa jest Chrystus i jego Eucharystia. Zapraszamy w tym dniu na adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie adoracji od godz. 15.00. W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

 

Czwartek 20.05.2021 – Dzień dziękczynienia

Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie

 

    Czas w którym jesteśmy, to czas korzystania ze zdobyczy technologii  i ludzkiego umysłu. Dziękujemy Bogu za ten dar, ale zarazem odczuwany dolegliwości związane z brakiem osobistego kontaktu, bezpośredniego przeżycia, realnego doświadczenia świata i życia. Chcemy dziękować za Dzieło Stworzenia i modlić się dla nas wszystkich o Dar Umiejętności do odkrywania bliskości Boga w pięknie przyrody, a nade wszystko w pięknie drugiego człowieka. W wieczornej modlitwie poprzedzającej ten dzień pomyślmy za kogo i za co chcemy podziękować. Wypiszmy na kartkach (np. pocztówkach itp.) imiona tych za których chcemy dziękować, miejsca czy wydarzenia za które chcemy dziękować i przynieśmy na dzisiejszą Mszę św. o godz.18.00. Złóżmy te kartki do koszyka przy wejściu. W ten symboliczny sposób w procesji z darami, tych wszystkich za których jesteśmy wdzięczni i to wszystko za co jesteśmy wdzięczni przedstawimy Bogu od którego pochodzi wszelkie dobro.

 

Piątek 21.05.2021 – Dzień modlitwy za chorych, starszych, samotnych

Dar Pobożności – by być ufnym

 

   Ten rok i te miesiące to czas wielkiej próby, zwłaszcza dla ludzi chorych, cierpiących i samotnych, ale także próby dla służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszek i sanitariuszy, wszystkich służb medycznych. To czas próby i zmagania między pokusą lęku i pragnieniem nadziei. Pragniemy przybyć w tym dniu do zgłoszonych nam chorych z Tym, który jest Nadzieją, która zawieść nie może – z Jezusem Chrystusem. O godz. 12.00 odprawiona będzie Msza św. w intencji chorych o łaskę ufności. Pół godziny przed Mszą  możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji wszystkich pełniących dzieła miłosierdzia wobec chorych.

 

Sobota 22.05.2021 – Dzień modlitwy za małżeństwa i rodziny

Dar Bojaźni Bożej – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi

 

   W ostatnim dniu naszego przygotowania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego chcemy przeżyć szczególny dotyk miłości, tej miłości, która dana jest od Boga i która buduje relacje międzyludzkie, a zwłaszcza tę szczególną relację jaką jest wspólnota życia i miłości – małżeństwo i rodzina. O godz. 18.00 odprawimy Mszę  świętą w intencji małżeństw i rodzin. W czasie Mszy  będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Niech ponowne stanięcie przed Chrystusem, wyznanie sobie nawzajem miłości i potwierdzenie woli budowania domu życia na skale, jaką jest Chrystus, będzie źródłem siły i ufności. Zewnętrznym znakiem wyrażenia sobie wzajemnej miłości może być  obdarowanie kochanej osoby pięknym kwiatem. Nabycie pięknej róży będzie możliwe w czasie wieczornej liturgii w kościele.  Po Mszy św. Czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, zakończone Apelem o 21.00

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

23.05.2021 Dzień Odpustu

 

Suma Odpustowa pod przewodnictwem  Księdza Biskupa Henryka Wejmana o godzinie 12.00 

 

   Gromadząc się w Wieczerniku naszego kościoła otwórzmy się z wiarą na to wydarzenie dzisiejszego dnia. To wydarzenie pełne mocy i nadziei, które pozwoliło Apostołom wyjść z Wieczernika i głosić Chrystusa światu, które pozwoliło po 1979 roku włączyć się nam Polakom w zmianę oblicza ziemi, tej ziemi. Jest to to samo wydarzenie, które i dzisiaj daje nam moc Ducha Prawdy i Ducha Miłości, moc, której tak bardzo potrzebujemy.