Intencje Mszalne na V Niedzielę zwykłą (04.02.2024-11.02.2024)

V NIEDZIELA

OKRESU ZWYKŁEGO

 

04.02.2024

700

1. W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

900

1. + Andrzej Wołek – greg 4

2. + Antoni – 4. rocz. śm. i rodzice z obojga stron

1030

1. + Zdzisław Spalitabaka

2. Jacek Kędzierski – 1. r. śm., Halina Kędzierska, Joanna Kędzierska

1200

1. + Wincentyna(ona) i Aleksander Choińscy i zm. z rodziny

1400

1. + Weronika Zielińska – 10. r. śm.

1500

Szpital

Za parafian

1800

1. Dziękczynna za 76 lat życia i opiekę Boga i Matki Bożej dla Leokadii i całej rodziny

PONIEDZIAŁEK

05.02.2024

700

1.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. Za zmarłych z wypominków rocznych

2. + Andrzej Wołek – greg 5

WTOREK

06.02.2023

700

1.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. + Andrzej Wołek – greg 6

2. + Otto i Stanisława(ona) oraz zm. dziadkowie z obojga stron

ŚRODA

07.02.2023

700

1.  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janusza i Jędrzeja

2. W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. + Andrzej Wołek – greg 7

2. + Barbara Oliwkowska – int. od uczest. pogrzebu

 CZWARTEK

08.02.2024

700

1.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. + Stanisław Trojanowski – 55. r. śm.

2. + Andrzej Wołek – greg 8

PIĄTEK

09.02.2024

700

1.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. + Elżbieta Panfil – 2. r. śm.

2. + Andrzej Wołek – greg 9

SOBOTA

10.02.2024

700

1.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

1800

1. + Władysław Morawski – 8. r. śm. i rodzice z obojga stron

2. + Andrzej Wołek – greg 10

 VI NIEDZIELA

OKRESU ZWYKŁEGO

 

11.02.2024

700

1. + Andrzej Wołek – greg 11

900

1. Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. dla Róży M.B. Fatimskiej i ich rodzin

2. + Bronisława Masztalerz – 20. r. śm. i rodzice i rodzeństwo

1030

1. O bł. Boże i opiekę Matki Bożej z ok. 40. urodzin dla Pawła i jego rodziny

2.  W int. Ojczyzny – od Róż Różańcowych

  1200

1. + Henryk Matynia – 1. r. śm.

2. + Maria i Franciszek Panfil oraz Helena i Karol Srokowscy

  1400

1. W int. dzieci przyjmujących chrzest

   1400

Szpital

Za parafian

1800

1. + Danuta Pasierbek